پرورش و تقویت توانمدی های شنیداری کودکان

تقویت توانمندی های شنیداری کودکان   هر شنیدنی به معنی گوش کردن نیست. کودکان از بدو تولد توانایی شنیدن دارند؛ اما آنها باید یاد بگیرند که تمرکز داشته باشند و گوش بدهند به والدین، مربی، طبیعت و… قبل از پرورش گوش دادن باید قدرت تمرکز کودک خود را بالا ببرید. 1- با بازی هایی مانند […]

شناساندن و آموزش انواع احساسات به کودکان

شناساندن و آموزش انواع احساسات به کودکان   کودکان شناختی در مورد انواع احساسات و نام آنها ندارند و این والدین هستند که باید سطح آگاهی خود را بالا برده و به کودکان خود آموزش دهند.     شناساندن احساسات به کودکان کمی دشوار است.گاهی موج هیجان این موجودات کوچک فراتر از درک ماست.   […]